.

مریم می‌گه خوش بگذرون. منم هفته پیش همینو به‌ش می‌گفتم و اون حسابی دلیل‌های قانع‌کننده آورد که امکانش نیست. نهال چند روزیه مریضه. تبش خوب شد اسهال گرفت اسهالش تموم شد افتاد به سرفه. امروز از هفت صبح بیدار شده و سرفه و اسهال رو با هم داره. دیروز سمیه گفت می‌خوام از اون عروسکایی که واسه نهال گرفتی بخرم. گفتم بیا من همینو بهت می‌فروشم، نهال نگاشم نمی‌کنه. پرسیدم واسه کی می‌خوای؟ گفت واسه خودم، می‌خوام بغلش کنم. الان رفتم از تو کمد آوردمش بیرون. اسمشو گذاشتم مریم. روش نوشته بود سالی ولی من همون روزی که خریدیم اسمشو عوض کردم. نهال می‌گه این خیلی بزرده من کولولوام! می‌خوام خودم بغلش کنم.

 

درج یک نظر