حریر، مدل…

۴ شهریور ۱۳۸۸

پارچه حریر خیلی نازه برای همین با چرخ ریشه‌گیری سردوز نمی‌زنن. حریر رو باید با چرخ معمولی ژورش زد، یعنی لبه‌ش رو دوبار تا زد و با از اینا: /\/\/\ دوخت. بعضی مدل لباس‌ها هست که دامن حریر پیچ‌پیچ می‌خوره، دیدید؟ اونا رو نخ نایلون گذاشتن بعد پارچه رو تا زدن و دوختن. الان یه مدل لباس هم می‌ذارم واسه بیشتر خیاطی شدنِ پست ولی ربطی به این چیزایی که گفتم نداره.


RSS