مدل کت و دامن

۱۵ مرداد ۱۳۹۰خیلی دلم تنگ شده برای آموزش خیاطی. دور شدم ازش. اشرف سادات هم اسباب‌کشی کرده به یک خیابانی که دو خط تاکسی و یک خط اتوبوس و ده دقیقه پیاده‌ تا خانه‌ی ما فاصله دارد. این مدل‌ها را از توی ژورنال‌های شرقی‌اش عکس
گرفتم. بیشتر مدل کت و دامن اسپورت است که پارچه‌ی خیلی گرانی هم نمی‌خواهد. من که کت آستین کوتاه را به رسمیت نمی‌شناسم به شما هم توصیه می‌کنم این‌ها را با آستین بلند یا سه‌ربع بدوزید. دارم جان می‌کنم عکس‌ها را لینک بدهم به عکس با اندازه واقعی… هه خودش هوشمند لینک شده!

 

کت توری، یقه ‌آرشال و غیره

۲۵ مرداد ۱۳۸۸

حدس می‌زدم شروع دوباره سخت باشد ولی نه این‌طور که خودم نفهمم موضوع آموزش چیست. عکس‌ها یک کت با یقه آرشال را نشان می‌دهد. (نشان می‌دهد؟) پارچه ساتن به عنوان آستر استفاده شده و پارچه رویی دانتر است. این کت انگار که سه کت باشد. دانتر، ساتن و لایی. برای خوش‌فرم بودن کت و راحتی دوخت مجبورید پشت ساتن را لایی بچسبانید( غیر از یقه). بعد دامنش لایی لازم ندارد چون ساده است، فقط به اندازه یک حاشیه از پارچه دانتر پایین دامن دوخته یا با زامبیکس چسبانده‌می‌شود. یقه آرشال هم یک یقه نکبتی‌ست مثل همان یقه انگلیسی.

عکس‌ها به ترتیب:

سه لایه: تور دانتر، ساتن، لایی

چسباندن لایی با اتو؛ اتو را روی پارچه نکشید.

آسترکشی

دوخت درزهای پشت کت

دوخت درزهای جلوی کت؛ دو زائده بالا یقه کت است که بعداً یقه می‌شود.

دوخت یقه؛ وصل کردن دوسر زائده به وسط یقه پشت کت.

دوخت یقه و سرشانه‌ها

آستین

آماده برای پرو اول

سجاف

عکس کلی با دامن را اگر خیلی دل‌تان خواست ایمیل می‌زنم.

پ.ن.۱٫ یه‌چیزی از عصر مونده تو گلوم نمی‌ذاره همه‌چیزهایی که می‌دونم رو یادم بیارم. دلم می‌خواد داد بزنم “تو روحت” دلیل هم دارم براش. پ.ن.۲٫ من نمی‌دونم اسم پارچه دانته‌ست یا دانتر، زامبیکس درسته یا زامفیکس. شاید یک‌وقتی از یک پارچه فروش یا خراز پرسیدم، نوشتم.

RSS