‍ژپون

۲۲ بهمن ۱۳۸۷

ژپون یک چیزی زیر دامن عروس است٬ پارچه دامن عروس تور٬ ساتن٬ کتان٬ حریر٬ هرچه باشد یک دامن طبقه طبقه این شکلی زیرش هست که پف می‌کند.

jep1

معمولاً لبه پایین و طبقه دوم فنرکشی می‌شوند. بعد یک چیز جالبی توی این فنر هست که وقتی می‌خواهی بازش کنی باید پرتش کنی روی زمین و هیچ‌کس هم نباشد که فنر برود توی چشم و چالش. خوب البته این‌قدرها هم خطرناک نیست ولی اگر بدهند دست من که سیمش را باز کنم به اندازه یک عملیات خنثی‌سازی بمب هیجان خرجش می‌کنم.

همین.
پ.ن. یک ارتباطی بین عنوان پست‌های اخیرم هست که هرکسی کشف کنه ازش خوشم می‌آد. بعدنوشت: توضیح تکمیلی کامنت.

RSS